lọ nước hoa thoi dẹt

Liên hệ

lọ nước hoa thoi dẹt
chất liệu thủy tinh

màu sắc phun theo yêu cầu, có thể đậm dần đều hoăc đồng màu.

Chat Facebook
Gọi điện ngay